foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze.

Contribute!
Shop!

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Komornikach Rights Reserved.