foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze.