foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze.

 

 pobrane.jpg

REKRUTACJA 2023/2024 - Przedszkole Publiczne nr 6 w Rzeszowie

PrzechwytywaniePlakat.PNG    

Gmina Strzeleczki otrzymała środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów szkół podstawowych w ramach przedsięwzięcia pn. ,,Poznaj Polskę’’.

Szkoła Podstawowa w Komornikach otrzymała 9670,00 zł dofinansowania.

Przedsięwzięcie mające na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci  poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.  Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

 

 

 

 

 

<a href=